Lustgas logo gasbavern
0
0
Subtotal: 0,00 kr

Inga produkter i varukorgen.

Inga produkter i varukorgen.

Driver Rules

This document is intended only for Delivery Drivers of Gasbavern.com

§1.0 Uppträdande och Representation

Du måste vara införstådd med att varje gång du levererar en order till en kund så representerar du Gasbavern.com och varumärket Gasbavern.com. Det är därför av högsta vikt att du uppträder professionellt och under inga omständigheter erbjuder kunde att köpa extra varor vid leverans eller kontaktar kunder efter att leveransen är utförd. Du får heller inte på något sätt spara kundens adress, telefonnummer eller kontaktinformation efter det att leveransen är utförd. Det är också viktigt att du håller en god och professionell ton gentemot kunden du levererar till, oavsett kundens bemötande.

Nedan följer några riktlinjer för vad du ska tänka på.

Riktlinjer Uppträdande och Bemötande

 • Uppträd alltid professionellt. Oavsett kundens benötande.
 • Du representerar Gasbavern.com
 • Var glad och trevlig.
 • Erbjud aldrig en kund att köpa extra.
 • Du får under inga omständigheter bemöta kunder otrevligt eller hotfullt.
 • Meddela alltid kunden att du är på plats vid ankomst till leveransadressen.

*Tänk på att kunder alltid kan lämna review på leveransen.
**Tänk också på att uppträder du oprofessionellt eller på något annat dåligt sätt äger vi rätten till att säga upp ditt kontrakt med omedelbar verkan utan varningar.

§2.0 Leveranstider och orderförfarande

När du godtar och accepterar en order du valt eller blivit tilldelad är det din skyldighet att inom den utsatta tiden leverera ordern till kunden. Tänk på att systemet loggar alla kördata och hur du passar tiderna. Har du problem med att leverera din order i tid till kunden så är det din skyldighet att meddela kunden via SMS/WhatsApp eller telefon i god tid om din försening, oavsett tiden på dygnet.

Delivery appen är inställd så att den alltid lägger på 30 minuter ovanpå den förväntade leveranstiden. Detta betyder INTE att du har 45 minuter extra utan detta är för att kunderna ska känna att vi alltid kommer i tid och levererar innan utsatt tid.

Riktlinjer och orderförfarande

 • Tänk på att alltid leverera i tid om du godtagit en order.
 • Meddela alltid kunden i god tid om du blir försenad.

§3.0 Driver Applikation

Tänk på att vid ankomst till leveransadressen alltid meddela kunden att du är på plats.

§4.0 Frågor och svar

 • Vad gör du om kunden vid leverans vill ha mer produkter än kunden har beställt?
  Om du har tillräckligt med produkter i bilen, Instruera då kunden att lägga en ny order på hemsidan och välja fraktsätt “Upphämtning” (10kr) med datum nästkommande möjliga tid. Var noga med att kontrollera att kunden betalat sin order och visar dig “Tack sidan / Order mottagen” som hen får vid godkänd order, alternativt “order mottagen” mailet som kunden får (kontrollera datum och tid på mailet). Utan denna kan du inte godkänna ordern och hänvisa kunden till kundtjänst.
 • Vad gör du om kunden inte infinner sig på leveransadress vid utsatt tid eller inte svarar i telefon vid ankomst?
  Om du ankommer till leveransadressen inom den utsatta tiden och kunden inte infinner sig eller är okontaktbar så har du skyldighet att vänta max 10 minuter. Efter 10 minuter kan du ändra status på din order i Appen till “NOSHOW! Customer doesn’t show up” och åka därifrån.
 • Gå aldrig in på kundens tomt eller fram till kundens dörr eller entre/port.
  Kunden får komma till närmaste plats där du kan parkera, du har ingen skyldighet att gå till dörr eller entre.

§5.0 Övrigt

 • Bryt aldrig emot svensk lag eller andra trafikregler för att leverera ordern. Det är kundens ansvar att komma till närmsta position där du kan parkera lagligt.
 • Om någon av dessa punkter inte följs eller att du uppträder dåligt eller av andra interna regler inte följs, äger vi (Gasbävern) rätten att med omedelbar verkan säga upp ditt förar-kontrakt med oss.
 • Gasbavern tar inget ansvar för din körning eller skador som uppkommer i samband med din leverans. Du och ditt fordon är inte Gasbaverns ansvar.
Rulla till toppen