Lustgas logo gasbavern
Sök
0
0
Subtotal: 0,00 kr

Inga produkter i varukorgen.

Inga produkter i varukorgen.

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

1. Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.gasbavern.com och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Stage One Management AB, organisationsnummer 559143-9939 (”GB”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om GB framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2

GB är en trygg e-handel och följer alla regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3

För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. GB accepterar, i enlighet med svensk lag, inte heller kreditköp till personer under 18 år. GB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4

GB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. GB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer GB naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan GB fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

1.5

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av GB , dess licensgivare samt dess leverantörer. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från GB . Du förvärvar ingen äganderätt till sådant innehåll eller sådana immateriella rättigheter genom din användning av Sajten eller genom köp av produkter från GB .

2. Avtal och Beställning

2.1

För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet.

2.2

Ett avtal om köp ingås först när GB bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från GB per e-post. GB uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med GB kundtjänst. GB uppmanar dig vidare att spara ner den version av Villkoren som orderbekräftelsen hänvisar till. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av GB . Om beställningen återkallas så kommer GB att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

3.1

GB rekommenderar att Du skapar ett medlemskonto innan Du handlar på Sajten. När Du registrerar ditt medlemskonto och/eller ska genomföra en beställning kommer DU att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till GB om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord, om så inte görs kan GB komma att hålla dig ansvarig för de köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter.

3.3

Om GB misstänker att Du missbrukar ditt medlemskonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har GB rätt att stänga av dig. GB har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

3.4

För närmare information om GB:s hantering av personuppgifter kan Du ta del av vår integritetspolicy här samt vår cookiepolicy här.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1

Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. GB har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av GB . Vid fakturabetalning eller delbetalning kan GB eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. GB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

5. Kampanjer och erbjudanden

GB kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av GB i samband med kampanjen. GB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

5.1

Lucky Wheel – Vinst på varje snurr.
Vid olika tillfällen på året använder GB ett så kallat lotto hjul, där besökarna på sajten har chansen att vinna rabatter genom att snurra på hjulet. Besökaren förpliktar sig genom att snurra på hjulet, att den e-mailadress som dom lämnar blir registrerad i vår kunddatabas och policyn som finns i GB ´s allmänna villkor och användarpolicy angående mailutskick samt nyhetsbrev gäller även fast besökaren inte gjort ett köp.

Priserna som delas ut i form av rabattkoder har också vissa särskilda regler och villkor som går att se nedan.

VINSTTABELL
Vid vinst på följande priser gäller följande villkor:
100kr = För att utnyttja rabattkoden måste varukorgens värde vara minst 600kr.
1000kr = För att utnyttja rabattkoden måste varukorgens värde vara minst 999kr.
10% = Rabattkoden gäller bara för köp upp till Max 2500kr
15% = Rabattkoden gäller bara för köp upp till Max 2900kr

5.2
Vid erbjudanden som skickas ut genom form av flyers eller visitkort så gäller följande.

Vi reserverar oss för tryckfel, felskrivningar och utlämnande av komplicerade regelverk.

Kunden har eget ansvar att kontakta oss för att få mer information som antingen utlämnats av misstag eller pga platsbrist på annonser och reklam.
Det ligger också på kunden att själv söka svar på de regelverk som krävs för att vara med i tävlingar eller kampanjer eller som nedan när det gäller rabatter eller Referrals erbjudanden.

Rabatter
Rabatter förbehåller vi (GB ) oss rätten att ändra eller till och med ta bort kampanjer, rabatter eller erbjudanden samt reservation för felskrivningar.

Referrals
Vid referrals erbjudanden som att bjuda in vänner för rabatter etc förbehåller vi (GB ) oss rätten att ändra, ta bort eller neka kunder erbjudanden om det uppenbart är fusk eller andra oegentligheter som upptäcks. Att bjuda in ett antal vänner eller personer för att sedan få rabatt på en viss procent måste vara i paritet till den rabatterade produkten. Man får tex inte bjuda in 4 vänner som handlar en produkt för under 50% värde än den produkt man sedan avser att få rabatterat enligt det erbjudandet annonserat. TEX: man kan inte bjuda in 4st vänner att köpa en produkt för 5kr för att sedan kräva att få ut rabatt för en produkt som kostar 4 000kr.

6. Leverans och transport

6.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att GB skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om GB leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

6.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har GB rätt att debitera dig en avgift på 199 kr.

7. Ångerrätt

7.1

Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela GB detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Viktigt är att det är en obruten förpackning.

7.2

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)

varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b)

varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis sifoner, patroner, gastuber eller liknande produkter eller

7.3

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.4

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till GB på det sätt som anges här. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, du hittar den här www.konsumentverket.se.

7.5

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till GB . Varan ska skickas väl emballerad i gott skick. Om varan inte returneras i godtagbart skick har Gasbävern rätt att göra ett värdeminskningsavdrag. Returer ska göras till GB enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten, du finner dessa här.

7.6

Ibland kan GB erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Sajten.

7.7

När Du ångrar ditt köp betalar GB tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som GB erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har GB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.8

GB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur och skickade dig en returbekräftelse via mail. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde när du köpte varan, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Garanti och reklamation

8.1

Vissa av GB varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Eventuella garantibegräsningar påverkar inte de rättigheter Du har enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

8.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker Du att varan är defekt när Du får hem din order så ska Du kontakta GB så snart som möjligt. Kontakta vår kundtjänst här. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten

8.3

GB står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer GB att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. GB strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att GB mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. GB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer GB riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Länkar

GB kan länka till andra webbplatser som ligger utanför GB kontroll, och webb-platser utanför GB kontroll kan länka till Sajten. Även om GB försöker säkerställa att GB enbart länkar till webbplatser som delar GB personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är GB inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

10. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på Sajten, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, samt alla immateriella rättigheter relaterade därtill (såsom upphovsrätter, designrättigheter, mönsterrättigheter och varumärken), tillhör GB eller GB leverantörer och är skyddat av lag. Du förvärvar ingen äganderätt till sådant innehåll eller sådana immateriella rättigheter genom din användning av Sajten eller genom köp av produkter från GB.

11. Force Majeure

GB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som GB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar GB dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och GB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

13. Ändringar av Villkoren

GB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten). GB rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

14. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

15. Tillämplig lag och tvist

15.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med GB kundtjänst.

15.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med GB kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer GB oftast och i regel beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

15.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 15.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.


Dessa Villkor har fastställts av GB den 2022-09-30

Rulla till toppen